Πελατολόγιο

Αν επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε για τους πελάτες μας επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

Με μεγάλη εμπειρία στις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες +0030 210 41 33 647

 
Για περισσότερες
πληροφορίες

 +0030 210 41 33 647

 info@kalogerogiannis.com.gr