Παρακολούθηση τελωνειακής αποθήκης

Επιτυγχάνεται η παρακολούθηση δύο σημαντικών τελωνειακών διαδικασιών αποθήκευσης στην εφοδιαστική αλυσίδα των εμπορικών επιχειρήσεων,

του ειδικού τελωνειακού καθεστώτος αποταμίευσης και
της φορολογικής αποθήκης προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ).
Τα εμπορεύματα λοιπόν τρίτων χωρών (μη κοινοτικά - εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) με την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση και γίνεται διασάφηση, ώστε να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς. Δηλαδή, προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, είτε σε χώρους των Τελωνείων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο καθορίζουν ή εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές (καθεστώς Τελωνειακής αποταμίευσης).

Αν τα είδη υπόκεινται σε ΕΦΚ (ενεργειακά προϊόντα, αλκοόλη & αλκοολούχα ποτά, πετρελαιοειδή, βιοµηχανοποιηµένα καπνά, καφές κ.α.) επίσης προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή σε χώρους που εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές, όμως λόγω φόρου τίθενται σε τελωνειακό καθεστώτος Φορολογικής αποθήκης.

Και στις δύο περιπτώσεις τελωνειακού καθεστώτος αναστέλλεται το σύνολο των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στα είδη. Όταν τα είδη εκτελωνιστούν, δηλαδή εξαχθούν από το ανά περίπτωση καθεστώς και τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή και ανάλωση στην εσωτερική αγορά της χώρας, τότε θα επιβαρυνθούν με τις τελωνειακές οφειλές (δασµοί, φόροι κτλ)